NIBIS Konsulenterne

Proceskonsulent og projektleder

NIBIS Konsulenterne hjælper med at effektivisere, digitalisere og styrke informationssikkerheden i kommuner og jobcentre, så de lever op til reglerne.

Implementering af nye processer og systemer, der frigiver tid og gør arbejdsgange mere effektive

Kortlægning af systemlandskab og strukturering af arbejdet med risikostyring af informationssikkerhed og databeskyttelse

Styrkelse af datakvaliteten og udnyttelse af den, så medarbejderne kan arbejde mere effektivt

Det får du hjælp til af NIBIS Konsulenterne

Er I NSIS-compliant?
Eller har I svært ved at finde tiden til arbejdet med det?

Er I godt i gang med at besvare kravene, så I kan blive auditeret inden overgangen til Nemlog-in 3? 

NIBIS Konsulenterne kan hjælpe jer godt på vej til at blive NSIS-compliant. Vi har erfaring med arbejdet omkring implementering af idP-løsning samt arbejdet med at udfylde bilag A (Skema for NSIS anmeldelse) og sikre efterlevelse af NSIS-kravene.

Risikostyring af informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse

Hackere og cyberkriminelle er på spil, og trusselsniveauet stiger i forhold til sikker opbevaring af information og persondata. 

Med udgangspunkt i standarderne ISO27001 for informationssikkerhed og ISO27701 for databeskyttelse designer vi en risikostyringsmodel, der passer til jeres måde at arbejde med informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse på, så I mindsker risikoen for at data falder i de forkerte hænder.

Få effektiv sagsstyring og god datakvalitet
i Schultz Fasit

 

Når man ikke bruger Schultz Fasit optimalt, så kan resultatet være dårlig datakvalitet, manglende compliance i forhold til procedurer og forkert oplæring af nye medarbejdere. 

Jeg hjælper jer med at omlægge jeres søgninger fra avanceret søgning til arbejdslister, og opsætning af nye optimale dashboards som understøtter driften optimalt.

Projektledelse: Sikkert bindeled mellem leverandør og kommune

Mangler du tid og hænder til at få lavet analysen eller business casen, som politikerne har bestilt? 

Eller har du brug for et bindeled, der kan oversætte leverandørens agile arbejdsproces til jeres afdelings vandfaldsmodel? 

Jeg hjælper jer sikkert i mål som projektleder og bindeled mellem jer og leverandøren.

Dem har NIBIS Konsulenterne også hjulpet

Holbæk Kommune

Bedre udnyttelse af Schultz Fasit gav bedre målstyring

NIBIS Konsulenterne hjalp med at få styr på governance og styringsgrundlag, så fagsystemet blev mere brugervenligt og logisk for medarbejderne.

Resultatet var færre dobbeltregistreringer, udryddelse af Excel-ark og mere tid til kerneopgaven.

Holbæk Kommune

Bedre udnyttelse af Schultz Fasit gav bedre målstyring

NIBIS Konsulenterne hjalp med at få styr på governance og styringsgrundlag, så fagsystemet blev mere brugervenligt og logisk for medarbejderne.

Resultatet var færre dobbeltregistreringer, udryddelse af Excel-ark og mere tid til kerneopgaven.

Holbæk Kommune

Bedre udnyttelse af Schultz Fasit gav bedre målstyring

NIBIS Konsulenterne hjalp med at få styr på governance og styringsgrundlag, så fagsystemet blev mere brugervenligt og logisk for medarbejderne.

Resultatet var færre dobbeltregistreringer, udryddelse af Excel-ark og mere tid til kerneopgaven.

Holbæk Kommune

Bedre udnyttelse af Schultz Fasit gav bedre målstyring

NIBIS Konsulenterne hjalp med at få styr på governance og styringsgrundlag, så fagsystemet blev mere brugervenligt og logisk for medarbejderne.

Resultatet var færre dobbeltregistreringer, udryddelse af Excel-ark og mere tid til kerneopgaven.

Sådan arbejder NIBIS Konsulenterne

 

NIBIS Konsulenterne arbejder ud fra principperne i Design Thinking og PRINCE 2.  

Disse principper hjælper dels med at forstå udfordringen fra borgernes, virksomhedernes eller de ansattes synspunkt og definere problemstillingen, som systemet skal løse, inden man går i gang med at bygge eller lave det om. 

Derfor er arbejdsgangen i NIBIS Konsulenterne oftest sådan her:

 

#1: Definér og kortlæg problemet sammen med brugerne

#2: Skab løsningen – i samarbejde med it-afdelingen eller en leverandør

#3: Test at løsningen virker, lær af fejl og mangler og justér

Det offentlige arbejder ofte efter vandfaldsmodellen i forhold til projektledelse, mens leverandørerne arbejder agilt. 

Jeg hjælper med at oversætte mellem leverandøren og organisationen, så udviklingen ruller sikkert i mål. 

Hvem står bag NIBIS Konsulenterne?

Proceskonsulent med overblik og evne til eksekvering

Mit navn er Nina Birthe Sørensen.

Jeg brænder for digitalisering og de kæmpe muligheder det giver det offentlige i forhold til effektiv sagsbehandling, bedre udnyttelse af ressourcer og i sidste ende bedre service for borgerne. Mit andet hjertebarn er risikostyring, informationssikkerhed og databeskyttelse.

Derfor har jeg efter min uddannelse til Cand. Merc. i organisation, strategi og ledelse ved Aalborg Universitet dedikeret arbejdet med implementering, optimering og risikostyring i forbindelse med it-projekter i det offentlige.

Særligt har jeg erfaring med Schultz Fasit på beskræftigelsesområdet, compliance i forhold til GDPR og datasikkerhed samt projektledelse som bindeled mellem leverandør og kommune.

Medlem af standardiseringsudvalget Cyber- og Informationssikerhedsudvalget (S441) hos Dansk Standard. 

Certificeret i: 

 • Design Thinking
 • PRINCE 2 Agile
 • PRINCE 2 Practitioner
 • ISO 27001 +
  ISO 27701 + ISO27005

Erfaring fra blandt andet: 

 • Gentofte Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Københavns Kommune
 • Ballerup Kommune 
 • COWI

Kontakt NIBIS Konsulenterne

Har du brug for en it-projektleder eller -proceskonsulent med speciale i it, informationssikkerhed og databeskyttelse i det offentlige? 

Så hiv endelig fat i NIBIS Konsulenterne. 

NIBIS Konsulenterne

Nina Birthe Sørensen
Langagervej 15A
4000 Roskilde

Mail: nina@nibis.dk
Telefon: 51 80 44 25